Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ülkemizde tüm su kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu ana yatırımcı kuruluştur. DSİ, teknik ve ekonomik yönden yapılabilir olan yerüstü ve yeraltı suyu projelerini gerçekleştirerek kamunun hizmetine sunmaktadır.
DSİ Cumhuriyetimizin ilk yıllarında "Su İdareleri" adı altında kurulmuştur.
Toplumun sosyo-ekonomik ilerlemesini ve refahını sağlamak, üretimi arttırmak, iklim koşullarının kötü etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak, güvenli hidroelektrik enerji sağlamak ve su temin etmek amaçlarıyla; suyla ilişkili projelerin çevreyle barışık bir şekilde fizibilite çalışmalarını yapmak, kati projelerini hazırlamak, bunları inşa etmek, işletmek veya işletme bakım hizmetlerini devretmek kurumumuzun esas görevleri arasında yer almaktadır.


  
  * DSİ Vakfı'na Üye Alımı Hakkında
  * DSİ Vakfı'nın Anlaşmalı Olduğu Sağlık Kuruluşları
  * DSİ Vakfı'ndan Üyelerine Yardımlaşma Sandığı ve Konut Kredisi
  * Su Dünyası Dergisi Yeni Sayısı
    
   Ayrıntılar için tıklayınız >>